Ivana Vostárková

O Ivaně

Věnuje se práci s hlasem jak v umělecké oblasti, tak i v oblasti terapeutické. Tato práce ji dovolila nalézat širší souvislosti mezi rozmanitými oblastmi našeho bytí. Nevěnuje se jen pouhému hlasovému projevu. I ti kdo k ní přicházejí pouze pro rozvoj svých hlasových schopností, brzy se začnou proměňovat po všech svých stránkách. Vede lidi k hledání své přirozenosti bez ohledu na vnější soudy. Pozoruhodná je její schopnost věci pojmenovat bez náznaku kritiky. Díky přímosti a laskavému přístupu umožňuje člověku se projevit, otevřít, pravdivě se na sebe podívat... zjistit jak se sebou nakládá, jak se sám k sobě chová.

Absolventka KALD DAMU, loutkoherečka, herečka, pedagog. Společně s divadelní praxí (spolupráce s režiséry Makonjem, Krobotem, Schormem, Krobem) se postupně zaměřuje na výzkum různých hlasových technik souvisejících nejen s uměleckou činností. Od r. 1995 působí jako hlasový pedagog na DAMU ( KVD, KATAP), na KP vyučuje psychologii a kulturu sociální komunikace, externě vyučuje i na FAMU. Jako lektorka vede semináře zaměřené na práci s hlasem jak pro hlasové profesionály (divadelníky, zpěváky, moderátory), tak pro pedagogy, právníky, managery, psychology, muzikoterapeuty a další profese (např. příprava Jana Švejnara v průběhu prezidentské kampaně). V ČT působila jako hlasový a mluvní pedagog. Věnuje se individuálnímu vedení zpěváků (Aneta Langerová, Lenka Dusilová, David Koller, Jan Budař...). Její práce se zaměřuje také na oblast terapeutickou, věnuje se hlasové analýze a psychosomatickým souvislostem. V ČT působila jako hlasový a mluvní pedagog, dnes působí takto v ČRo.