Přihlášení na semináře a workshopy

Přihlašovací fomulář

přihlášení na seminář Hlas jako obraz sebepojetí, 
11. - 12. 6. 2022 v Praze