Přihlášení na semináře a workshopy

Přihlašovací fomulář

přihlášení na seminář Hlas jako obraz sebepojetí, 
18. - 19. 9. 2021 v Praze