Přihlášení na semináře a workshopy

Přihlašovací fomulář

přihlášení na seminář Hlas jako obraz sebepojetí,  14. - 15. 9. 2019 v Praze