Proběhlé akce

Hlas jako obraz sebepojetí I. a II.

23. - 24. března a 11. - 12. května 2019

6. - 7. října a 1. -2. prosince 2018
Husova 9, Praha 1


Hlasem k objevování své jedinečnosti

2. - 3. června 2018
Husova 9, Praha 1

Prostřednictvím vlastního hlasu společně započneme proces odkrývání neuvědomovaných zažitých způsobů - postojů, jakými se k sobě vztahujeme, jak se prožíváme, jak vnímáme svůj vnitřní svět a své tělo v něm. Co potřebujeme v sobě objevit, abychom porozuměli sami sobě a tím i druhým?!

V průběhu našeho kurzu budeme společně zkoumat a objevovat zdroje své jedinečnosti a přístup k nim.

Seminář je dalším z cyklu Dech a hlas. Pomáhá rozvinout naše schopnosti vedoucí ke spontánnímu projevování. Hlasové schopnosti jsou nám vrozeny, tedy nejde o proces učení, ale o návrat k původní vybavenosti. Je určen všem, kdo mají o práci s hlasem zájem bez ohledu na jakékoliv předešlé zkušenosti. Začít můžete kdykoliv.


Lidský hlas jako skrytý potenciál

3. - 4. března 2018
Husova 9, Praha 1


Hlas jako projev autenticity

9. - 10. září 2017
Husova 9, Praha 1

Cestou osvobozování individuálních hlasových schopností se nám otvírá i vrací možnost poznávat, prožívat a vyjadřovat sama sebe. Práce s hlasem nám umožňuje obnovit citlivější vnímání svých tělesných prožitků a tím směřuje k navozování harmonie mezi tělem, myslí a psychikou. Jak zacházím se svým hlasem, tak zacházím se sebou! Budeme pracovat společně i individuálně, setkávat se s hlasem vlastním i hlasy kolegů seminaristů prostřednictvím citlivé práce se sebou, s vlastním tělem jako nástrojem, se svými smysly, se svojí představivostí ...

... seminář, i když navazující na získané zkušenosti a poznatky předešlého semináře, dále rozvíjí naše schopnosti, vedoucí k autentickému projevování (autentický - hodnověrný, pravý, původní). Hlasové schopnosti jsou nám vrozeny, tedy nejde o proces učení, ale o návrat k původní vybavenosti. Je určen všem, kdo mají o práci s hlasem zájem, bez ohledu na předešlé zkušenosti. Pozornost bude věnována i slovu, mluvě a zpěvu!


Hlas jako zrcadlo osobnosti

10. - 11. června 2017

Husova 9, Praha 1

Cestou osvobozování individuálních hlasových schopností se nám otvírá i vrací možnost poznávat, prožívat a vyjadřovat sama sebe. Práce s hlasem nám umožńuje obnovit citlivější vnímání svých tělesných prožitků a tím směřuje k navozování harmonie mezi tělem, myslí a psychikou. Jak zacházím se svým hlasem, tak zacházím se sebou! Budeme pracovat společně i individuálně, setkávat se s hlasem vlastním i hlasy kolegů - seminaristů prostřednictvím citlivé práce se sebou, s vlastním tělem jako nástrojem, se svými smysly, se svojí představivostí ...

... seminář je určen všem, kdo mají o práci s hlasem zájem, bez ohledu na předešlé zkušenosti, pozornost bude věnována slovu, mluvě i zpěvu.