Proběhlé akce

Hlas jako obraz sebepojetí

17. - 18. června 2023, Praha - kapacita naplněna

Dům dětí a mládeže Prahy 2, Slezská 21, Praha 2

Maximální kapacita: 25 účastníků

Hlas není pouhým nosičem slov, není jen sluhou procesu myšlení. Hlas o nás vždy pravdivě vypovídá. Slovem umíme lhát velmi zručně, hlasem nikdy. Jsme jím schopni projevit všechny citlivé proměny prožívání sama sebe. Hlas, to je naše "mohoucnost", přirozený projev naší bytosti - naší jedinečnosti. Abychom ho mohli plně rozvinout, je třeba přijmout i svou živočišnost. Hlasem se projevuje naše prapůvodní schopnost vyjadřovat emoce.

Dnes nám často chybí odvaha se takto projevovat. Máme představu, jak bychom chtěli působit, a na úkor toho potlačujeme své pravé vlastnosti. Investujeme energii do toho, jak chceme být vnímáni, namísto toho kým skutečně jsme. Náš osobitý jedinečný hlas, který odráží naši skutečnou pravdivou kvalitu potom nezní, zůstává ukryt, potlačen.

Společně budeme hledat svůj původní hlas, abychom se mohli setkat s tím, kým skutečně jsme. Cestou osvobozování hlasu se nám může vrátit síla projevit své tvůrčí schopnosti, přijmout sami sebe, svou jedinečnost, neopakovatelnost.

K účasti na semináři nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti či semináře, potřebujete pouze chuť začít zkoumat svůj hlas. Začít je možné kdykoliv a jakkoliv.

  • 17. - 18. června 2023
  • sobota: 9 - 18, neděle: 9 - 17
  • Cena: 4.900,- Kč
  • Místo konání: Dům dětí a mládeže Prahy 2, Slezská 21, Praha 2Hlas jako obraz sebepojetí

11.-12.6. 2022 Praha, 23. - 24. března , 11. - 12. května 2019 a 14. - 15. 9. 2019, 23.-24.5. 2020, 19. -20. 9. 2020, 18.- 19.9. 2021 Národní dům na Vinohradech

6. - 7. října a 1. -2. prosince 2018
Husova 9, Praha 1

Hlas není pouhým nosičem slov, není jen sluhou procesu myšlení. Hlas o nás vždy pravdivě vypovídá. Slovem umíme lhát velmi zručně, hlasem nikdy. Jsme jím schopni projevit všechny citlivé proměny prožívání sama sebe. Hlas, to je naše "mohoucnost", přirozený projev naší bytosti - naší jedinečnosti. Abychom ho mohli plně rozvinout, je třeba přijmout i svou živočišnost. Hlasem se projevuje naše prapůvodní schopnost vyjadřovat emoce.

Dnes nám často chybí odvaha se takto projevovat. Máme představu, jak bychom chtěli působit, a na úkor toho potlačujeme své pravé vlastnosti. Investujeme energii do toho, jak chceme být vnímáni, namísto toho kým skutečně jsme. Náš osobitý jedinečný hlas, který odráží naši skutečnou pravdivou kvalitu, potom nezní, zůstává ukryt, potlačen.

Společně budeme hledat svůj původní hlas, abychom se mohli setkat s tím, kým skutečně jsme. Cestou osvobozování hlasu se nám může vrátit síla projevit své tvůrčí schopnosti, přijmout sami sebe, svou jedinečnost, neopakovatelnost.

Seminář je koncipován jako pokračování jarního cyklu. Je však určen i ostatním, kdo mají o práci zájem. Půjdeme více do hloubky a budeme se déle pozastavovat nad jednotlivými fázemi, budeme je více zkoumat, abychom jimi mohli plně projít a zažili si je.

K účasti na semináři nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti či semináře, potřebujete pouze chuť začít zkoumat svůj hlas. Začít je možné kdykoliv a jakkoliv.


Hlasem k objevování své jedinečnosti

2. - 3. června 2018
Husova 9, Praha 1

Prostřednictvím vlastního hlasu společně započneme proces odkrývání neuvědomovaných zažitých způsobů - postojů, jakými se k sobě vztahujeme, jak se prožíváme, jak vnímáme svůj vnitřní svět a své tělo v něm. Co potřebujeme v sobě objevit, abychom porozuměli sami sobě a tím i druhým?!

V průběhu našeho kurzu budeme společně zkoumat a objevovat zdroje své jedinečnosti a přístup k nim.

Seminář je dalším z cyklu Dech a hlas. Pomáhá rozvinout naše schopnosti vedoucí ke spontánnímu projevování. Hlasové schopnosti jsou nám vrozeny, tedy nejde o proces učení, ale o návrat k původní vybavenosti. Je určen všem, kdo mají o práci s hlasem zájem bez ohledu na jakékoliv předešlé zkušenosti. Začít můžete kdykoliv.


Lidský hlas jako skrytý potenciál

3. - 4. března 2018
Husova 9, Praha 1


Hlas jako projev autenticity

9. - 10. září 2017
Husova 9, Praha 1

Cestou osvobozování individuálních hlasových schopností se nám otvírá i vrací možnost poznávat, prožívat a vyjadřovat sama sebe. Práce s hlasem nám umožňuje obnovit citlivější vnímání svých tělesných prožitků a tím směřuje k navozování harmonie mezi tělem, myslí a psychikou. Jak zacházím se svým hlasem, tak zacházím se sebou! Budeme pracovat společně i individuálně, setkávat se s hlasem vlastním i hlasy kolegů seminaristů prostřednictvím citlivé práce se sebou, s vlastním tělem jako nástrojem, se svými smysly, se svojí představivostí ...

... seminář, i když navazující na získané zkušenosti a poznatky předešlého semináře, dále rozvíjí naše schopnosti, vedoucí k autentickému projevování (autentický - hodnověrný, pravý, původní). Hlasové schopnosti jsou nám vrozeny, tedy nejde o proces učení, ale o návrat k původní vybavenosti. Je určen všem, kdo mají o práci s hlasem zájem, bez ohledu na předešlé zkušenosti. Pozornost bude věnována i slovu, mluvě a zpěvu!


Hlas jako zrcadlo osobnosti

10. - 11. června 2017

Husova 9, Praha 1

Cestou osvobozování individuálních hlasových schopností se nám otvírá i vrací možnost poznávat, prožívat a vyjadřovat sama sebe. Práce s hlasem nám umožńuje obnovit citlivější vnímání svých tělesných prožitků a tím směřuje k navozování harmonie mezi tělem, myslí a psychikou. Jak zacházím se svým hlasem, tak zacházím se sebou! Budeme pracovat společně i individuálně, setkávat se s hlasem vlastním i hlasy kolegů - seminaristů prostřednictvím citlivé práce se sebou, s vlastním tělem jako nástrojem, se svými smysly, se svojí představivostí ...

... seminář je určen všem, kdo mají o práci s hlasem zájem, bez ohledu na předešlé zkušenosti, pozornost bude věnována slovu, mluvě i zpěvu.