Aktuální semináře a workshopy

Lidský hlas jako skrytý potenciál

3. - 4. března 2018
Husova 9, Praha 1

Schopností projevovat se hlasem je člověk vybaven od narození. Je to jeho prostředek spontánního komunikování se sebou i se světem mimo rozumovou rovinu. Myšlením a tedy i sebekontrolou tuto schopnost výrazně omezujeme. Při společné práci otevřeme opět prostor pro vyjádření vlastních pocitů i prožitků hlasem a tím cestu k původnímu neomezenému pravdivému projevu. 

... seminář, i když navazující na získané zkušenosti a poznatky předešlého semináře, dále rozvíjí naše schopnosti, vedoucí ke spontánnímu a pravdivému projevu. Hlasové schopnosti jsou nám vrozeny, tedy nejde o proces učení, ale o návrat k původní vybavenosti. Je určen všem, kdo mají o práci s hlasem zájem, bez ohledu na předešlé zkušenosti. Pozornost bude věnována i slovu, mluvě a zpěvu!


Místo: Husova 9, Praha 1
Kdy: 3. - 4. března 2018, 9 - 18h
Cena: 3.000 Kč 

Přihlášení proveďte pomocí formuláře nebo emailem na adresu dechahlas@gmail.com (uveďte jméno, příjmení a telefon). Registrace je platná po zaplacení zálohy 1000 Kč na účet číslo 1021949017/3030. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím svoje jméno. Záloha je nevratná. Po zaplacení zálohy nejpozději 14 dní před začátkem kurzu obdržíte podrobné informace.

Kontakt: Lenka Vanišová, Email: dechahlas@gmail.com, Tel: 776 385 698